Retourneren

Het kan gebeuren dat u een product bij ons bestelt en er toch vanaf ziet, om welke reden dan ook.  Wat moet u dan doen?

Koop annuleren

U heeft als consument de mogelijkheid de koopovereenkomst, binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel,  zonder opgave van redenen, te annuleren. Het retourneren kunt u zowel telefonisch of per e-mail aan CV Winkel doorgeven.

U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking te retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De verpakking mag niet zichtbaar geopend zijn.

Het aankoopbedrag (inclusief de eventuele verzendkosten)  zal na ontvangst van het(de) artikel(en), door CV Winkel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen aan u terugbetaald worden. De kosten van de retourzending worden door ons niet vergoed.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden is het bovenstaande in artikel 9 op de volgende manier verwoord:

9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.