Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij werken hierbij met een beveiligde verbinding, een zogeheten SSL-verbinding.

Om uw order op een correcte wijze uit te kunnen voeren hebben we enkele gegevens van u nodig. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen,voor zover deze partijen betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

De interne privacy richtlijnen van CV Winkel zijn in overeenkomst met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U ontvangt van ons geen ongewenste en/of ongevraagde e-mail.

De wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u het recht op inzage in de door u verstrekte gegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt deze gegevens schriftelijk bij ons opvragen.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst aan te passen is dit altijd mogelijk.

Cookies

Wij willen u erop attenderen dat wij gebruik maken van cookies die wij gebruiken om ons serviceniveau te verhogen.

Het laten verwijderen van gegevens

Wij attenderen u erop dat indien u dit wenselijk vindt, u deze gegevens kunt laten verwijderen uit ons bestand. Indien u dit aangeeft, zullen wij dit voor u verzorgen.